Konstrukční práce

BD Šrobárova - kovovýroba Šebestík
 • výrobní dokumentace nové ocelové konstrukce výtahové šachty v šestipatrovém domě, včetně opláštění, březen 2016

Novostavba stáje a dojírny Krásensko - J2L Consult, s. r. o.

 • výkresová dokumentace a výkazy výměr ocelové konstrukce objektu SO-02 Dojírny
 • dokumentace pro výběr dodavatele, listopad a prosinec 2015

Půdorys ocelové konstrukce    Pohledy a řezy ocelovou konstrukcí dojírny

Revitalizace výrobního areálu firmy Šebesta spol. s. r. o.- J2L Consult, s. r. o.
 • vypracování výkresové dokumentace na ocelovou konstrukci přístavby vstupu a konstrukci zastřešení stávající části objektu
 • dokumentace pro stavební povolení, listopad 2015
Výkres základové konstrukce přístavby    Ocelová konstrukce přístavby    Ocelová konstrukce zastřešení stávajícího objektu
 
Ochranné brány skladových vrat - Globus Pardubice - Kovomach
 • Zjednodušené výrobní výkresy dvou bran, výkaz materiálu, srpen 2015
   

Zakrytí volného prostoru nad schodištěm - Hotel Wilson, Praha 1 - Kovomach

 • Podrobné výrobní výkresy sestavy z tahokovu, výkaz materiálu a rozkreslení prvků, srpen 2015
  

Vzorky pro experimenty prováděné na FSv ČVUT s.r.o.

 • Podrobné výrobní výkresy osmi sestav, výkaz a rozkreslení použitých prvků, březen 2015

           

Interstat s.r.o. - od dubna 2014 do března 2015
 • Výkresy výztuže a tvarů železobetonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí velkých stavbních celků (bytové, administrativní budovy zejména v Praze)
  • Crystal-Prague - výkresy výztuže všech konstrukcí
  • Epoque Pankrác - výkresy výztuže stropních desek a sloupů, výkresy tvarů
  • a další

 

TOPlist
TOPlist S-rank