Inženýrská činnost

Co je potřeba pro vyřízení ohlášení nebo stavebního povolení?

 • 2x - 3x projektovou dokumentaci (počet je dle místa stavby), včetně průkazu energetické náročnosti budovy, radonového průzkumu a požární zprávy

 • plná moc k jednání s úřady a dotčenými orgány/osobami s ověřeným podpisem - musí být podpis všech majitelů pozemku (vzor mohu dodat)

 • pokud je vlastník pozemku odlišný od žadatele, je potřeba doložit souhlas vlastníka se stavbou na jeho pozemku (platí i pro případ více vlastníků pozemku, přičemž žadatel je pouze jeden z vlastníků)

 • koordinační situaci, technickou zprávu a průvodní zprávu, pohledy na dům pokud možno elektronicky ve formátu pdf (nebo dwg)

 • snímek z katastrální mapy (pokud ho nemáte a nemá ho ani projektant, mohu zajistit)

 • pokud máte vyhotoveny a můžete dodat aktuální výpisy z KN k dotčeným pozemkům pomůže to k urychlení procesu (pokud je nemáte, mohu zajistit)

 • kontakt na generálního projektanta

Kolik stojí vyřízení ohlášení nebo stavebního povolení?

Cena je závislá na velikosti objektu, umístění stavby a počtu dotčených orgánů a pohybují se od 8 000 Kč, v některých případech drobných staveb může být cena nižší.

Co je zahrnuto v ceně?

 • dopravu na místo a zpět *)
 • veškeré jednání s dotčenými orgány a stavebním úřadem
 • osobní jednání na jednotlivých úřadech
 • obeslání dotčených orgánů a úřadů - nutné poštovní poplatky (maximálně do počtu 15)
 • podání žádosti na stavebním úřadě

*) platí pro oblast do 25 km od Unhoště

Co není zahrnuto v ceně?

 • poplatky za vyhotovení výpisu z KN, snímku atd. (pokud bude potřeba)
 • poplatky za vyhotovení vyjádření/stanoviska dotčeného orgánu a správní poplatky stavebnímu úřadu (viz zde)
 • dopravné pro oblast dále než 25 km od Unhoště - 7 Kč/každý km nad stanovený limit
TOPlist S-rank