Zaměřování staveb

Jednotková cena se odvíjí od složitosti objektu a pohybuje se od 20 Kč/m2 (novostavby, jednodušší objekty) - 35 Kč/m2 (složitější objekty) podlahové plochy.
Minimální cena zaměření pro rodinný dům a větší stavby je 3 500 Kč.
Minimální cena pro drobné stavby je 1 500 Kč.

Co je potřeba ke stanovení konkrétní ceny za zaměření stavby?

Pro stanovení konkrétní ceny budu potřebovat tyto věci:

 • druh objektu
 • orientační plochu
 • adresu objektu
 • Vaši představu o termínu dodání

Dále pomůžou fotografie stavby, aby bylo možné si udělat lepší představu o složitosti stavby, případně pokud máte nějaké výkresy objektu (stávající dokumentace, původní plány).

Co cena za zaměření obsahuje?

 • dopravu na místo a zpět *)
 • fotodokumentaci
 • technickou zprávu
 • zaměření a zakreslení údajů do elektronické podoby
 • vypracování výkresové dokumentace - půdorysy, řezy
 • data v digitální podobě (CD/DVD)
 • 1 tištěné paré s výkresovou dokumentací (půdorysy, pohledy, řezy)

*) platí pro oblast do 25 km od Unhoště

Co není zahrnuto v ceně?

 • další paré 2 Kč/každá A4
 • dopravné pro oblast dále než 25 km od Unhoště - 6 Kč/každý km nad stanovený limit
TOPlist S-rank