Aktuální projekty

Stavební úprava stávající administrativní haly a nástavba a přístavba nového správcovského bytu na farmě v Čeradicích - DSP - prosinec 2016 - červenec 2017
 • kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení
 • inženýrská činnost
 • kompletní dokumentace pro provedení stavby
Sportovní areál Vracov
 • stavebně konstrukční část projektové dokumentace pro stavební povolení

Novostavba rodinného domu z ocelových lodních kontejnerů v Liběchově

 • stavebně konstrukční část projektové dokumentace pro stavební povolení

Novostavba garáže ve Vrapicích

 • statický návrh nosného ocelového rámu podpírajícího stropní konstrukci 2. NP a konstrukci krovu

Rodinný dům v Kladně

 • statické posouzení možných úprav stávajícího ocelobetonového schodiště

Stavební úpravy rodinného domu v Žeravici

 • stavebně konstrukční část projektové dokumentace pro stavební povolení

Stavební úpravy rodinného domu v Liběšicích

 • stavebně konstrukční část projektové dokumentace pro stavební povolení
Ocelová konstrukce vnitřního výtahu v bytovém domě na Balabence - Praha 8 - březen-květen 2017
 • statický návrh konstrukce výtahové šachty a výrobní dokumentace

Ocelová konstrukce venkovního výtahu v bytovém domě na Proseku - Praha 4 - březen-květen 2017

 • statický návrh konstrukce výtahové šachty a výrobní dokumentace

Novostavba rodinného domu v Nelahozevsi

 • stavebně konstrukční část projektové jednostupňová dokumentace (DSP+DPS)

Aquapark Slaný

 • statický posudek stavu nosné konstrukce podhledů

Novostaba skleníku v Kladně

 • stavebně konstrukční část projektové dokumentace pro stavební povolení - konstrukce z ocelových rámů
TOPlist
TOPlist S-rank