Aktuální projekty

Novostavba garáže ve Vrapicích
  • statický návrh nosného ocelového rámu podpírajícího stropní konstrukci 2. NP a konstrukci krovu

Rodinný dům v Kladně

  • statické posouzení možných úprav stávajícího ocelobetonového schodiště

Aquapark Slaný

  • statický posudek stavu nosné konstrukce podhledů

MŠ Slaný Na Dolíkách

  • statický posudek k vybourání otvoru 3,0 x 2,0 m v nosném panelu

Stavební úpravy rodinného domu v Praskolesích

  • stavebně konstrukční část projektové dokumentace ke stavenímu povolení

Novostavba rodinného domu ve Cvrčovicích

  • stavebně konstrukční část projektové dokumentace k provedení stavby

Stavební úpravy, nástavba a přístavba obchodního centra Avion Brno - vnitřní konstrukce hledišť kina

  • stavebně konstrukční část projektové dokumentace k provedení stavby

Novostavba rodinného domu na Zdaboři

  • konzultace a statický posudek ke konstrukci rodinného domu

Nástavba FVE na střeše panelového bytového domu v Praze - Volutova

  • stavebně konstrukční část projektové dokumentace ke stavenímu povolení - ocelová konstrukce FVE + posouzení stávající kce
TOPlist
TOPlist S-rank