Aktuální projekty

Novostavba rodinného domu v Libušíně - březen 2019
  • přízemní stavba s tuhou stropní konstrukcí a vázaným krovem, založení na základových pasech
  • stavebně konstrukční část projektové dokumentace k provedení stavby
Novostavba prodejny potravin v Roztokách u Křivoklátu - březen 2019
  • přízemní stavba zastřešená příhradovými vazníky, založená na základových pasech a patkách
  • stavebně konstrukční část projektové dokumentace ke stavebnímu povolení

Novostavba řadových rodinných domů v Ostravě - Výškovicích - únor 2019

  • tři rodinné domky o nadzemních podlažích, zastřešení příhradovými vazníky, 2.NP překonzolováno přes přízemí, založeno na železobetonových základových pasech
  • stavebně konstrukční část projektové dokumentace ke stavebnímu povolení

Novostavba rodinného domu v Horní Datyni - březen 2019

  • dřevostavba, založení na základových pasech
  • stavebně konstrukční část projektové dokumentace ke stavebnímu povolení

Novostavba rodinného domu v Hřebči - březen 2019

  • zděný objekt typu bungalov se střešními příhradovými vazníky, založení na základových pasech
  • stavebně konstrukční část projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
 

 

 

TOPlist
TOPlist S-rank