Poskytované služby

Statika staveb

 • Návrhy nových jednotlivých konstrukcí (krovy, opěrné zdi, překlady apod.),
 • statické posudky stávajících konstrukcí a jejích úprav,
 • kompletní stavebně konstrukční části projektových dokumentací ke všem stupňům PD,
 • prohlídka domu statikem (před nákupem objektu, před zvažovanou rekonstrukcí apod.).
 • Zabývám se různými druhy staveb
  • dle materiálu: ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, železobetonové a zděné konstrukce
  • dle druhu objektu: Rodinné domy, menší bytové domy, rekreační objekty, haly (skladovací, výrobní, sportovní apod.), menší polyfunkční a administrativní objekty, přístřešky a další drobné stavby, jímky, nádrže, opěrné stěny, základové konstrukce apod.

Projektová činnost ve stavebnictví

 • zajišťuji kompletní projektové dokumentace staveb (rodinné domy, menší bytové domy, skladovací haly, menší administraticní budovy, drobné objekty apod.) - momentálně tuto službu neposkytuji
 • zpracuji stavební části projektové dokumentace

Konstrukční práce ve stavebnictví

 • výrobní dokumentace ocelových a dřevěných konstrukcí,
 •  výkresy výztuže ŽB konstrukcí.

Zaměřování staveb

 • zaměření a zakreslení stávajících stavů staveb - (půdorysy, pohledy, řezy, krovy atd.),
 • zaměření a vypracování dokumentace skutečného provedení staveb,
 • zaměření podlahových ploch.

Inženýrská činnost - momentálně tuto službu neposkytuji

 • zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy,
 • vyřízení stavebního povolení, ohlášení apod.,
 • zajištění dokladů k získání kolaudačního rozhodnutí.

Konzultace, poradenství a lektorská činnost v oblasti stavebictví

Technický dozor investora

Další kresličské práce

 • digitalizace papírových dokumentací či jednotlivých výkresů stavebních objektů.
 
 
 

Mám uzavřeno "Pojištění profesní odpovědnosti" na částku 1 000 000 Kč u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. (číslo smlouvy 8603084281).

TOPlist
TOPlist S-rank