GDPR

GDPR

GDPR – anglicky General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních údajů. 
 
Správce Vašich osobních údajů
  • Ing. Martin Kočka se sídlemWolkerova 758, 273 51 Unhošť, zapsána v ŽR Kladno ev.č.: xxx 
Zpracování osobních údajů za účelem: 
  • uzavření smluv na poskytnutí poradenství, zpracování projektové dokumentace, technického dozoru atd…
  • z důvodu zákonného s ohledem na zákony o účetnictví/daňové(DPH, daň z příjmu,..) po dobu uvedenou v příslušných zákonech.
  • z důvodu ochrany zájmu podnikatelské činnosti.
  • z důvodu poskytnutí základních osobních informací oprávněným třetím osobám (účetní oddělení, právní oddělení…) zpracovávající osobní údaje z důvodu poskytnutí zprostředkování.
S osobní daty mohou přijít do styku:
  • správce serveru
  • subdodavatelé
  • účetní oddělení
Práva klienta:
  • klient má právo na informace o zpracování svých osobních údajů (kdo, kde, jak,…)
  • klient má právo na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů (pokud to zákon dovoluje a není omezen právní zájem Ing. Martina Kočky) a na výmaz těch údajů, které nejsou zákonem vyžadovány. 
TOPlist S-rank