Poskytované služby

Statika staveb

 • Návrhy nových jednotlivých konstrukcí (krovy, opěrné zdi, překlady apod.),
 • statické posudky stávajících konstrukcí a jejích úprav,
 • kompletní stavebně konstrukční části projektových dokumentací ke všem stupňům PD,
 • prohlídka domu statikem (před nákupem objektu, před zvažovanou rekonstrukcí apod.).
 • Zabývám se různými druhy staveb
  • dle materiálu: ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, železobetonové a zděné konstrukce
  • dle druhu objektu: Rodinné domy, menší bytové domy, rekreační objekty, haly (skladovací, výrobní, sportovní apod.), menší polyfunkční a administrativní objekty, přístřešky a další drobné stavby, jímky, nádrže, opěrné stěny, základové konstrukce apod.

Projektová činnost ve stavebnictví - do odvolání tuto činnost nenabízím.

 • zpracuji stavební části projektové dokumentace

Konstrukční práce ve stavebnictví

 • výrobní dokumentace ocelových a dřevěných konstrukcí,

Pasporty staveb, zjednodušené projektové dokumentace, dokumentace skutečného stavu objektu

 • vypracování pasportu stavby nebo dokumentace skutečného provedení staveb (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy)
  • rozsah dle Přílohy 14 k vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Konzultace, poradenství a lektorská činnost v oblasti stavebictví

Technický dozor investora

Další kresličské práce

 • digitalizace papírových dokumentací či jednotlivých výkresů stavebních objektů.
 
 
 

Mám uzavřeno "Pojištění profesní odpovědnosti" na částku 2 000 000 Kč u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.                    (číslo smlouvy 8603084281).

TOPlist S-rank