Profesní CV

Vzdělání:

1. 2. 2014 – současnost: Doktorské studium, Fakulta stavební ČVUT v Praze

 • Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
 • Téma disertační práce: Svařované přípoje ocelových uzavřených průřezů na otevřené průřezy,
 • Školitel: Prof. Ing. František Wald, CSc.

1. 9. 2012 – 23. 1. 2014: Titul Ing., Fakulta stavební ČVUT v Praze

 • Obor: Konstrukce pozemních staveb – C (statika + KPS)
 • Zaměření na statiku, převážně pak na ocelové konstrukce.

1. 9. 2008 – 20. 6. 2012: Titul Bc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

 • Obor: Konstrukce pozemních staveb – C (statika + KPS)

1. 9. 2004 – 30. 6. 2008: Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie, Kladno

 • Obor: Pozemní stavitelství
 

Pracovní zkušenosti:

4. 3. 2015 - 31. 12. 2016: Stavební projektant, ATPS, s. r. o.

 • Spolupráce na stavebních částech projektových dokumentací.
  • Novostavba bytového domu v Jablonci nad Nisou - DSP; stavební úpravy prodejny v Pařížské ulici v Praze - DSP; bytový dům Sacre Care II - DPS - klienské změny; konstrukce vestavby kanceláří v ateliérech Barandov - DSP; novostavba rodinného domu Mnichovice - DPS; stavební úpravy Hotelu Palace Špindlerův Mlýn - DSP; MŠ Buková - Praha-Jarov - DSP.

12. 2. 2015 - 2017: Lektor odborných stavebních kurzů, Palatinum Campus, s. r. o.

 • Kurzy:
  • Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT - lektor (podrobnosti o obsahu viz reference)
   • Odškoleno ve firmě Dřevotvar - Řemesla a služby, s. r. o.; GEMO Olomouc, s. r. o. a ELGO CZ, s. r. o.
  • Stavební zákon a prováděcí předpisy
   • Odškoleno ve firmě HAAS Fertigbau Chanovice, s.r.o.

1. 4. 2014 - 31. 12. 2015: Vědecký pracovník na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí, FSv ČVUT v Praze

 • Spolupráce na vývoji softwaru pro výpočet styčníků ocelových konstrukcí metodou CBFEM – metoda komponent s podporou metody konečných prvků
 • Výuka (vedení cvičení pro studenty) – statika ocelových a dřevěných konstrukcí, experimentální analýza (laboratoře ocelových a dřevěných konstrukcí)

3. 4. 2013 - 27. 2. 2015: Konstruktér, statik, Interstat, s. r. o., Praha 1

 • Výkresy tvarů a výztuže ŽB konstrukcí:
 • Statika ocelových, dřevěných a ŽB konstrukcí:
  • Multifunkční objekt v Praze na Bořislavce - ŽB konstrukce, tvorba výpočtového FEM modelu, návrh některých ŽB konstrukcí (DSP); bytový dům U michelských mlýnů - ŽB a zděná konstrukce, spolupráce na tvorbě výpočtového FEM modelu, statický výpočet dřevěné konstrukce krovu (DSP); administrativní objekt CL7 v Hlešovicích - ŽB konstrukce, spolupráce na tvorbě výpočtového modelu a tvorba konstrukčního 3D modelu objektu (DSP); markýza u výrobní haly v Kněžmosti - statitický výpočet ocelové příhradové kce.
 • Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí:
  • Výrobní dokumentace teplovodního potrubí, výrobní dokumentace tlumiče.
 • Od 4. 2014 jsem s firmou spolupracoval formou subdodávek výkresů výztuží

 • Referenční osoba: Ing. Pavel Nejedlý, jednatel, nejedly@interstat.cz

15. 4. 2013 – 12. 2013: Statik, konstruktér, B2K Design, s. r. o., Praha - Radotín

 • Statika ocelových, dřevěných a železobetonových konstrukcí:
  • Rodinný dům v Praze-Stodůlkách - kompletní statický výpočet konstrukce domu - ŽB konstrukce sloupů, překladů a stropů, zděné stěny, střešní konstrukce s dřevěných příhradových vazníků; zemědělská hala v Nouzově u Semil - návrh a statický posudek ocelové skeletové konstrukce s plnostěnými vazníky uložené na železobetonovém soklu, tvorba výkresové dokumentace nosné konstrukce; kejdový kanálek a jímka u zemědělského objektu - statický výpočet ŽB kce; dřevěná konstrukce krovu pavilonu ZOO v Praze - přeposouzení stávajícího valbového krovu podle nových norem; ocelová konstrukce střechy hangáru v Praze - statický posudek možnosti přitížení ocelové příhradové konstrukce na sloupech novými anténami a další.
 • Dílenské dokumentace ocelových konstrukcí:
  • Přístřešek Třebotovice; nosná konstrukce chladičů u elektrárny v Mostku.
 • Referenční osoby: Ing. Martin Beneš, Ph.D., jednatel, benes@b2kdesign.cz; Ing. Roman Balík, jednatel, balik@b2kdesign.cz; Ing. Antonín Uhlíř, Ph.D., statik, antonin.uhlir@gmail.com

19. 4. 2010 – 31.3. 2013: Samostatný stavební projektant, Projekty S+S, s. r. o., Kladno

 • Vypracování projektů od architektonické studie, přes dokumentace všech stupňů až po inženýring staveb.

  • Studie:
   • Chalupa Manešovice, Stavební úpravy objektu restaurace Kladno-Dubská; novostavba dvoupatrového rodinného domu v Horním Bezděkově; novostavba dvoupatrového rodinného domu v Pasekách nad Jizerou a další.
  • Projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a jejich inženýring:
   • Tvorba dokumentace pro dělení pozemků v obcích Tuchlovice, Zdice, Braškov, Králův Dvůr, Doksy a další.
  • Stavební a stavebně-konstrukční části projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a jejich inženýring:
   • Novostavby rodinných domů (Svárov - dvoupatrový dům; Braškov - dvoupatrový dům; Doksy - dvoupatrový dům; Paseky na Jizerou - dvoupatrový dům a další); stavební úpravy, přístavby a nástavby rodinných domů (Kladno-Ostrovec - 2NP+1PP+podkroví; Kladno-Rozdělov - stavební úpravy podkroví a další); dokumentace pro odstranění stavby (stavby na pozemku v Unhošťi); novostavby samostatně stojících garáží (Roztoky u Prahy, Kladno a další); stavební úpravy hasičské zbrojnice v obci Svatá; projekt kanalizační přípojky a jímky ve sportovním areálu obce Svatá; ocelová konstrukce skládky štěrku v Těchlovicích u Děčína a další.
  • Zaměření a zakreslení stávajících stavů:
   • Chalupa Manešovice - kompletní zaměření hlavní budovy (půdorysy, řezy, pohledy); administrativní budova v Kladně na Dříni - zaměření střechy a některých vnitřních prostor; rodinné domy (Kladno-Švermov - dvoupatrový dům; Praha-Bílá hora - půdorysné a výškové zaměření přízemí; Kladno-Ostrovec - kompletní zaměření objektu; Doksy - kompletní zaměření objektu; Kladno-Rozdělov - zaměření krovu pro budoucí přístavbu a spousty dalších); výrobní objekt ve Velkém Pítočně - zaměření šaten uvnitř objektu, venkovních zastřešených ploch a komunikací; objekt bývalého nádraží a budoucí restaurace Kladno-Dubská - kompletní zaměření objektu (2NP+1PP); ubytovna Vojkovice - zaměřování objektu a další.
  • Inženýring většiny výše uvedených projektů:
   • Vyřizování stanovisek/závazných stanovisek dotčených orgánů, souhlasů vlastníků sousedních staveb/pozemků, komunikace s úřady; vyřízování územních souhlasů či rozhodnutí, ohlášení staveb, stavebních povolení, žádostí o odstraňení stavby atd.
 • Referenční osoba: Ing. Jana Tůmová, jednatelka, tumova@projektys-s.cz

 

Odborné prezentace a publikované články:

2016

 • Kočka, M.: Přípoj uzavřeného ocelového průřezu na průřez otevřený. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2016, Příspěvek ve sborníku, Praha, ČVUT, ISBN 978-80-01-05963-0.
 • Wald F., Kurejková M., Gödrich L., Kočka M., Šabatka L., Kabeláč J, et. al..: Benchmark cases for advanced design of structural steel connections. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2016. 187 stran. ISBN 978-80-01-05826-8.

2015

 • Semináři na FSv ČVUT v Praze: Novinky v navrhování ocelových konstrukcí se zaměřením na navrhování styčníků ocelových konstrukcí metodou konečných prvků
  • Prezentace na téma: Styčníky uzavřených průřezů (viz www)
 • Kočka, M.: Přípoj uzavřeného ocelového průřezu na průřez otevřený. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2015, Příspěvek ve sborníku, Praha, ČVUT, ISBN 978-80-01-05741-4.
 • Wald F., Kurejková M., Gödrich L., Kočka M., Martínek K., Šabatka L., Kabeláč J.: Simple and Advanced Models for Connection Design in Steel Structures. Proceedings of International Conference on Advances in Civil and Environmental Engineering (ACEE 2015), 2015, Příspěvek ve sborníku, Pulau Pinang, Universiti Teknologi MARA, ISBN 978-967-0841-06-9.
TOPlist S-rank