Reference

Referenční projekty jsou pro přehlednost roztříděny do jednotlivých kategorií:

Spolupracuji, nebo jsem spolupracoval, s těmito firmami a institucemi:

V referencích neuvádím projekty zpracované v zaměstnaneckém poměru (viz Profesní CV).

TOPlist S-rank