Ostatní činnosti

Projekční činnost

Stavební úpravy garáže a přístavba pergoly a zastřešení parkovacího stání u RD v Pavlově - soukromý investor
 • projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, říjen 2016 - únor 2017
 • stavební část, statika, část elektro
Stavební úpravy podkroví rodinného domu v Malých Kyšicích - soukromý investor
 • zajištění kompletní projektová dokumentace k ohlášení stavby, září a říjen 2016
 • zpracování stavební části, statické části a koordinace profesí
Hala pro skladování v Rudné u Prahy - Aditiva CZ, s. r. o.
 • projektová dokumentace ke stavebnímu povolení pro skladovací haly
 • červen - říjen 2016
RD Nučice - soukromý investor
 • výkresová dokumentace změn stavby rodinného domu, včetně statického posouzení konstrukce
 • dokumentace pro stavební povolení, leden a únor 2016
Stavební úpravy objektu rodinného domu v Kladně - soukromý investor
 • statický návrh nové konstrukce krovu
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby, listopad a prosinec 2015
  • půdorysy objektu - stávjící stav
  • půdorys a řezy krovu - stávající a nový stav
  • výkres ŽB ztužujícího věnce
  • pohledy - stávající a nový stav

Konstrukční činnost

BD Šrobárova - kovovýroba Šebestík
 • výrobní dokumentace nové ocelové konstrukce výtahové šachty v šestipatrovém domě, včetně opláštění, březen 2016

Novostavba stáje a dojírny Krásensko - J2L Consult, s. r. o.

 • výkresová dokumentace a výkazy výměr ocelové konstrukce objektu SO-02 Dojírny
 • dokumentace pro výběr dodavatele, listopad a prosinec 2015

Půdorys ocelové konstrukce    Pohledy a řezy ocelovou konstrukcí dojírny

Revitalizace výrobního areálu firmy Šebesta spol. s. r. o. - J2L Consult, s. r. o.
 • vypracování výkresové dokumentace na ocelovou konstrukci přístavby vstupu a konstrukci zastřešení stávající části objektu
 • dokumentace pro stavební povolení, listopad 2015
Výkres základové konstrukce přístavby    Ocelová konstrukce přístavby    Ocelová konstrukce zastřešení stávajícího objektu
 
Ochranné brány skladových vrat - Globus Pardubice - Kovomach
 • Zjednodušené výrobní výkresy dvou bran, výkaz materiálu, srpen 2015
   

Zakrytí volného prostoru nad schodištěm - Hotel Wilson, Praha 1 - Kovomach

 • Podrobné výrobní výkresy sestavy z tahokovu, výkaz materiálu a rozkreslení prvků, srpen 2015
  

Vzorky pro experimenty prováděné na FSv ČVUT s.r.o.

 • Podrobné výrobní výkresy osmi sestav, výkaz a rozkreslení použitých prvků, březen 2015

           

Interstat s.r.o. - od dubna 2014 do března 2015
 • Výkresy výztuže a tvarů železobetonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí velkých stavbních celků (bytové, administrativní budovy zejména v Praze)
  • Crystal-Prague - výkresy výztuže všech konstrukcí
  • Epoque Pankrác - výkresy výztuže stropních desek a sloupů, výkresy tvarů
  • a další

Lektorská činnost

Připrava studentů k maturitním zkouškám - statika staveb (stavební konstrukce) - od 2017

Palatinum Campus s. r. o. a Asterius, s. r. o. - od února 2015

 • Příprava skrip a metodiky výuky pro kurzy:
  • Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT - 2-3 denní kurz: Technická normalizace, Autorizační zákon, Autorizační řád, Stavební zákon + prováděcí předpisy (včetně Obecných technických požadavků na výstavbu)
  • Stavební zákon + praktická ukázka vad vzniklých při provádění stavby RD - 1 den

Technické poradenství a ostatní činnosti

Rozpočet na zámečnické práce na bytový dům Štítného - Jaroslav Mach, Kovomach

 • zpracování výkazu výměr a rozpočtu na zámečnické práce - Bytový dům Štítného, Praha 4 - Žižkov, srpen 2015

Statické zhodnocení stěny v objektu rodinného domu v Malých Kyšicích

 • zhodnocení možnosti vybourání stěny v rodinném domě, červen 2016

Opláštění haly firmy REHAU - ALIAZ-ocelové konstrukce s.r.o.

 • digitalizace detailů oplechování zateplovacího systému Kingspan na akci REHAU.
 • prosinec 2014

       

TOPlist S-rank