Statické posudky

Statické posouzení stavu konstrukce garáže u RD - Hlubočepy - soukromý investor

  • zhodnocení stavu konstrukce, stanovení vzniku trhliny na garáži a návrh sanace, říjen 2016

Statické posouzení konstrukce provětrávané fasády u RD - Senomaty - soukromý investor

  • statický návrh a posudek řešení dřevěné nosné konstrukce provětrávané fasády, říjen 2016

Statické posouzení dělící stěny na terase u RD - Hřebeč - soukromý investor

  • statický návrh a posudek řešení ŽB obvodové dělící konstrukce, říjen 2016

Statický posudek ocelového regálu pro uskladnění materiálu - J2L Consult, s. r. o.

  • stanovéní únosnosti ocelového regálu, prosinec 2016
Statický posudek stropních konstrukcí archivu na městském úřadě ve Slaném - Město Slaný, odbor investic
  • stanovení únosnosti stávajících dřevěných trámových stropů a stanovení podmínek pro další využití archivů, březen 2017

Demolice rodinného domu v Ostravě - J2L Consult, s. r. o.

  • statický výpočet a technická zpráva s návrhem postupu demolice rodinného domu, garáže a hospodářské budovy, duben 2017

MŠ Slaný Na Dolíkách - Město Slaný, odbor investic

  • statický posudek k vybourání otvoru 3,0 x 2,0 m v nosném panelu
TOPlist S-rank